GRECKSÅSARE!  Boka in! Om 14 dagar!

 

           ÅRSMÖTET med Grecksåsars Byalag

           Söndagen den 9 feb 2020  kl. 18.00

           Plats: BYGDEGÅRDEN, Grecksåsar

           Ärenden enligt stadgarna och…..

           Efter årsmötet följer ett vår-möte

           där vi ska ta upp aktuella  frågor inför

           vår/sommarsäsongen……….

           och så blir det någon form av förtäring.

           VÄLKOMNA!

 

            Grecksåsar den 23 jan 2020

            Styrelsen

 

………………………………………………………